Roel Snel

Roel Snel

Constamed

Domein:
Mens en digitale innovatie

De tweesprong van de gezondheidsapp

De digitalisering heeft onze wereld veranderd. Digitalisering en digitale platformen dragen niet alleen bij aan efficiënter samenwerken met collega’s, het onderhouden van sociale relaties aan de andere kant van het land of ons huis ‘slim’ maken. Het geeft ook de mogelijkheid om het leven en de gezondheid van individuele mensen te verbeteren, mits de samenleving hier op aangepast is.

Constamed richt zich met een digitaal platform op minder urgente medische vragen van patiënten, die nu vaak blijven wikken en wegen om naar de huisartspraktijk te gaan. Op deze manier bereikt de digitale innovatie een groot publiek dat voor de digitalisering buiten de zieke doelgroep viel. Dat betekent enerzijds dat een huisarts veel afspraken heeft over minder urgente medische vragen om patiënten gerust te stellen, maar andersom ook dat een grote groep mensen geen afspraak maakt terwijl de vraag er wel is. Een digitaal platform dicht dit gat.
Deze ontwikkelingen maken echter wel duidelijk dat de wet- en regelgeving nog niet aangepast is aan deze nieuwe vormen van zorg. De wet- en regelgeving kan de snelle digitale concepten niet bijhouden, wat vaak ook leidt tot een discussie of inmenging van de politiek met betrekking tot privacy of de traditionele gang van zaken.

In deze sessie gaat Roel Snel in op de deze tweesprong van ”moeten of willen”: door digitalisering en digitale platformen is het mogelijk om meer aandacht en hulp te geven aan de mens , maar er is ook een beperking door de invloed van de overheid die tevens nog oog heeft voor andere traditionele rechten en plichten. Moeten we niet alle hulp aan mensen geven die we kunnen geven, of willen we terughoudend optreden om niet te veel verandering aan te brengen aan de traditionele wet en regelgeving.