Lykle de Vries

Lykle de Vries

Bitcoin | Blockchain

Domein:
Maatschappij en digitale innovatie

We zijn gewend aan een wereld waar vertrouwen gewaarborgd wordt door centrale partijen: de overheid, banken, notarissen, commerciële bedrijven. Sinds 2009 is er een nieuwe technologie beschikbaar, die het mogelijk maakt vertrouwen decentraal en gedistribueerd beschikbaar te maken: Bitcoin en de onderliggende Blockchaintechnologie.
Volgens sommigen gaat dit de wereld ingrijpend veranderen. In deze sessie help ik je om te begrijpen welke impact blockchaintechnologie zou kunnen hebben.