Dirk Kleingeld

Dirk Kleingeld

Blended Learning

Domein:
Werk en digitale innovatie

Blended learning en kennisverrijking

De wereld verandert, en de manier van kennisverrijking, kennisdeling en kennisborging verandert mee. Organisaties investeren over het algemeen veel tijd en middelen in het behouden en verbeteren van de kennis en competenties van haar medewerkers.

Dat is al een uitdaging op zich. Medewerkers wisselen tegenwoordig sneller van baan, opgedane kennis nemen ze met zich mee. Hoe zorg je er als organisatie voor dat kennis geborgd wordt binnen jouw organisatie.

Hoe zorg je ervoor dat het kennisniveau binnen jouw organisatie toeneemt en, belangrijker nog, eenduidig wordt toegepast.

Enstin heeft een aanpak ontwikkeld waarmee door middel van Blended Learning kennisverrijking, kennisdeling en kennistoepassing een impuls krijgen. Een aanpak die organisatiedoelstellingen vertaalt naar persoonlijke leerdoelen, ondersteund door interactieve en attractieve learning journeys. Onafhankelijk van tijd en locatie en gericht op toepassing in de praktijk, zodat je als organisatie weet dat jouw medewerkers niet alleen de juiste kennis hebben maar ook de juiste dingen doen.

In deze interactieve sessie lichten we onze visie toe aan de hand van concrete cases. Maken we een eerste aanzet voor wat onze aanpak direct aan uw organisatie kan bijdragen, en zorgen we voor onderlinge interactie en kennisdeling.