Frans Koemans

Frans Koemans

Dutch Authentics

Speel jij ook Pokémon Go?

Door: Maikel Meulema

Sinds de lancering in medio juli 2016 hebben de spelers samen zo’n 4,6 miljard kilometer gelopen. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbranden van 340 miljard calorieën. Een indrukwekkend resultaat in een wereld waarin overgewicht nog steeds een groot gezondheidsprobleem is. Pokémon Go brengt mensen (letterlijk) in beweging. Frans Koemans vraagt zich af hoe het komt dat een kleine game zo’n enorme impact kan hebben? En kunnen we dit ook inzetten in dagelijkse bezigheden? Of toepassen in consultancy- of verandertrajecten waarin het ook gaat om het in beweging brengen van mensen? 

Koemans vertelt dat de grote impact van games met name te wijten is aan de vele competenties die we terug vinden bij gamers. Zo zijn gamers experts als het gaat om concentratie en probleemoplossend vermogen. Daarnaast vindt er op hoog niveau teamwork plaats waarin er veel onderling vertrouwen en loyaliteit is. Dit zorgt ervoor dat gamers veel informatie met elkaar delen. Tenslotte stellen gamers hun collectieve doelen steeds hoger en opereren ze meestal intuïtief.

fotomx-136

Waarom ontwikkelen gamers specifieke competenties?

Deze competenties verlangen we maar al te graag van onze medewerkers, maar zien we niet altijd terugkomen. Wat is kenmerkend aan games dat gamers deze competenties ontwikkelen? Volgens Koemans vinden we vier eigenschappen terug die iedere game definiëren. Ten eerste bieden games een gevoel voor richting of hebben zij een bepaald doel dat gehaald moet worden. Ten tweede zijn er regels die beperkingen leggen op het halen van deze doelen. Deze regels prikkelen hierdoor het strategisch denkvermogen. Ten derde is er een systeem van directe feedback op het halen van dit doel. Het feedback systeem motiveert en voedt de hoop op succes.

Tenslotte hebben games altijd een vrijwillig karakter waardoor het doel, de beperkingen en de feedback bewust worden geaccepteerd.

Bij Pokémon Go zien we deze eigenschappen ook terug. Het doel van Pokémon Go is het vangen van alle Pokémon. De beperkingen of regels zijn dat we soms een flink stuk moeten lopen om zo’n Pokémon te vangen. Daarnaast moeten we hem vangen met een Poké Ball waar we ook een stuk voor moeten lopen. De directe feedback is het aantal Pokémon of het aantal XP. Tenslotte heeft Pokémon Go een vrijwillig karakter: we kiezen er zelf voor om de app te downloaden en te spelen.

fotomx-131

Laat de gewenste eigenschappen terugkomen in een game, maar vermijd onderlinge competitie

Wanneer we de competenties van gamers in een werk gerelateerde omgeving willen zien dan helpt het dus wanneer we deze eigenschappen terug laten komen. Dit is exact wat Frans Koemans met zijn bedrijf Dutch Authentics doet en wordt ook wel Structured Gaming genoemd. Dagelijkse werkzaamheden of verandertrajecten worden in een game gegoten waarbij de werknemers verschillende missies moeten doen. Met deze missies kunnen spelers punten behalen die ze vervolgens kunnen inwisselen voor extra coachingssessies of trainingen om de inzet in de game en op de werkvloer te versterken. Hoewel je binnen sommige missies afhankelijk bent van de voortgang van anderen is er geen onderlinge competitie: je bent of samen winnaar of samen verliezer.

Speel je mee?

Door structured gaming ontstaat er onderlinge verbondenheid en zie je intensieve samenwerking terug in verschillende werkzaamheden. Het helpt mensen in verandertrajecten en het motiveert ze in nieuwe omstandigheden. Games kunnen dus een grote impact hebben op de werkvloer. Speel je mee?